Серия Maximus

Серията Maximus е високоскоростна 2D лазерна система за рязане на листов материал с максимален размер на листа 1500×3000 mm. Конструкцията на машината е проектирана с интегрирана шатъл маса, която увеличава значително продуктивността и същевременно намалява времето за товарене на материала и разтоварването на готовите изделия.

CNC Контрол

Серията Mitsubishi CNC M720VW,  осигурява високоскоростен машинен контрол характеризиращ се с максимална прецизност и подобрени технологии. Автоматизираните технолоии са реализирани с 64 bit RISC процесор и специално разработен високоскоростен LSI. CNC-то е с подобрени функции, вградено PLC и оптимизирани графики.

Серво двигатели

Оптичната комуникация между задвижващите устройства и CNCто е бърза и ефективна.

MDS-D-SVJ3 –Series Servo Drivers

  • Ултра компактни устройства с вградено захранване, което позволява намаляване на размера на контролния панел.
  • Оптичната комуникацията между задвижващите устройства и CNCто е бърза и ефективна.
  • Високо ефективните захранващи модули, с ниски електрически загуби, позволяват намаляване в размера им.
  • Постигагната по-висока ефективност на CNC

 

Задвижване

Прецизните АС серво двигатели Mitsubishi Electric задвижват машината по осите X, Y посредством закален шлифован helical rack pinion, произведен от Gambini meccanica, с клас на точност Q7, позволявайки екстремно ускорение от 10m/s и скорост 80m/min. По Z оста съчмо-винтова двойка.
Задвижването се осъществява чрез линейни лагери произведени от Bosch Rextroth.
Движението между серво двигателя и пиньона се предава посредством високопрецизен серво редуктор  с крайно малко приплъзване.
Двигателите HF –Series-Medium-Inertia Motor притежават следните функции:

  • Висок инерционен момент и машинна точност. Подходящи за машини изискващи бързо ускорение.
  • Максимална скорост 4000 или 5000r/min
  • поддържа два типа детектори с резолюция 260000, 1 million p/rev

Лазерен източник

Машините от серия MAXIMUS  са проектирани да бъдат окомплектовани с фиброоптични лазерни източници от серията YLS, свободно стоящи, с капацитет 1000, 1500, 2000W.

Контрол панел

Контролният панел е ергономичен, окомплектован с touch screen с висока степен на защита от прах и влага. Лесно  се почиства и поддържа. Операторът има пряк достъп до работната маса и може да упражнява мониторинг по време на работа, както и да задава команди чрез помощния джойстик и бутоните за бърз достъп на контролния панел.

Режеща глава

Охладителна система

Охлаждането в машините  окомплектовани с по-малки по мощност лазерни източници (до 500W) е въздушно. Машините с лазерни източници над 500W се предлагат с вградени или свободностоящи охладителни системи (чилъри).

Прахоуловител

Съществуваща опция към MAXIMUS, проектиран да улавя най-финните отпадъчни частици отделящи се по време на рязането. Главната му функция е да пречиства въздуха, като отвежда димните газове и финните частици. Системата се управлява автоматично, окомплектована е с контролер, който следи за замърсяването на филтрите и в случай на достатъчно силно замърсяване подава сигнал за автоматично изтупване (самоочистване). Самопочистването се осъществява чрез дюзи тип вентури.

Система за контрол на газовете

Машината е снабдена със система, която автоматично прави селекция измежду три типа газ и пропорционален вентил за прецизен контрол на налягането, който се осъществява от параметри заложени в технологични таблици в CNCто. Операторът избира типа на асистиращия газ в зависимост от типа на материала, който се обработва.

UPS устройства

Система за отпадни частици и прахоуловител

При MAXIMUS системата за отпадни частици се състои от контейнери разположени в долната част на машината, под работната маса.
Машината MAXIMUS трябва да има отделен прахоуловител за отвеждане на финните частици, който се предлага като опция.

Защитна светлинна бариера

В съответствие с Европейските норми за сигурност и безопасност IEC EN (BDS) 61496 1-2 работата в непосредствена близост до движещи се части трябва да се обезопаси чрез оптоелектронна бариера вградена в системата. Основната функция на защитната бариера е да обезопаси работната зона около работната маса. Тя се монтира на местата за достъп и при всяко рисково движение, когато се спре поне един от светлинните и лъчи, се задейства защитната и функция.

HMI/CAD/CAM

CAD/CAM

Lantek
CAD/CAM е специализирана система създадена за автоматизиране на програмите за рязане на листов материал от метал превръщайки чертежа в изпълним машинен файл. Тя е резултат от повече от двадесет и пет години опит и работа в тясно сътрудничество с производители и ползватели на този тип машини. Lantek перфектно комбинира машинната технология с програмите от клиенти и изискванията на мениджмънта. Софтуерът Lantek е оптимизиран за улеснена работа, подобрява ефективността и пести време.

Technical specifications MAXIMUS

Series Specifications

  • Maximus | Инсталационна площ 80m2

Други машини

Необходима площ за инсталация: над 100m2